onge´nventariseerd - Schijndel

welkom ] parochie-archief ] oud archief ] nieuw archief ] notarissen ] oude cijnsboeken ] [ onge´nventariseerd - Schijndel ]
omhoog ]

laatste update: 22-08-2019

Onge´nventariseerd Archief Schijndel [OAS]

Bij nadere bestudering van alle archiefbescheiden van Schijndel is ontdekt dat er ca. 11 archiefdozen zijn met zgn. 'onge´nventariseerd materiaal' van zowel vˇˇr als nß 1811. Voor het kalenderjaar 2005 heeft de historische werkgroep van de heemkundekring zich ten doel gesteld deze 12 dozen zo gedetailleerd mogelijk te inventariseren, zodat het materiaal voor nader onderzoek beschikbaar komt. De inventarisnummers zijn met de letters OAS weergegeven. 

 

Onge´nventariseerd Archief Schijndel

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.001.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.002.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.003.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.004.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.005.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.006.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.007.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.008.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.009.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.010.doc

ongeinventariseerd_archief_schijndel/OAS.011.doc

   

 

 


Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl