start ] omhoog ] collectie Prinsen ] collectie Van Bokhoven ] nieuw archief ] notarissen ] ongeďnventariseerd ] oud archief ] [ oude cijnsboeken ] parochie archief / hervormde gemeente ]

omhoog ]

 

Cijnsboeken van de Heren van Helmond

In 1314 kreeg de Jan van Berlaer als Heer van Helmond van de Hertog van Brabant het cijnsrecht over het oude kwartier Peelland in ruil voor bezittingen in de zuidelijke Nederlanden in de omgeving van Lier. Het cijnsrecht hield in dat hij van bepaalde percelen een cijns mocht heffen, een vroege vorm van grondbelasting. Aangezien Schijndel een van de Peelland-dorpen was, zijn in die oude cijnsboeken [1350-1811] cijnsplichtigen opgenomen, die met naam en toenaam worden genoemd. Voor het oostelijk deel van de huidige provincie Brabant zijn de oude cijnsregisters van de Heren van Helmond dé genealogische bron bij uitstek, die naast de bekende doop-trouw- en begraafboeken genealogische informatie bevatten, onmisbaar voor stamboomonderzoekers die hiaten in hun stamboom constateren. Dan kan juist deze bron een uiterst belangrijke schakel betekenen! De 'algemene cijnsboeken van Peelland' maken deel uit van het Huisarchief van Helmond en zijn op deze website dan ook aangeduid met HAH. In de loop van de komende jaren wil ik proberen alle cijnsregisters die betrekking hebben op Schijndel nader toegankelijk te maken, door alle familienamen en voornamen in alfabetische volgorde bij elkaar te plaatsen.    

Na deze inleiding moet u doorklikken naar de rubriek 'oud-archief' waar drie kolommen zijn aangebracht nl. schepenbank, cijnsregisters en tiendarchief Leuven. Daar zijn de cijnsboeken van de Heren van Helmond ondergebracht in de 2e kolom. 

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits