start ] omhoog ] archief Beurzenstichtingen ] archief Esch ] [ archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis Peelland en Kempenland ] classis 's-Hertogenbosch ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Santvoort ] collectie Van Leefdael ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]

omhoog ] collectie Prinsen ] collectie Van Bokhoven ] nieuw archief ] notarissen ] ongeïnventariseerd ] oud archief ] oude cijnsboeken ] parochie archief / hervormde gemeente ]

 

ARCHIEF SCHIJNDEL

Inhoud:

INLEIDING

In 1994 is er een Historische Werkgroep Schijndel geformeerd als werkgroep van de plaatselijke heemkundekring. De coördinatie ervan berust bij ondergetekende. Haar doelstelling is om de historische informatie van Schijndel te bundelen. Het gaat dan om genealogische, historische, historisch-geografische, volkskundige, kerkelijke informatie e.d.! De werkgroep probeert archiefbestanden systematisch te bestuderen. Bovendien beheert en inventariseert zij het archief van de heemkundekring. In dit archief wordt het werk opgenomen van de leden van de historische werkgroep, maar ook de aangeboden particuliere collecties hebben een plaats gekregen. Dat zijn bv. fotocollecties, bidprentjes, krantenknipsels, boeken, tijdschriftverzamelingen en wat dies meer zij. Dat alles wordt keurig in archiefdozen opgeborgen, voorzien van een algemene inventarislijst en een duidelijk herkenbaar etiket op de buitenkant van de doos. Als het nieuwe sociaal-culturele centrum in Schijndel klaar is, zal de volledige collectie verhuizen naar Steeg 9, waar de heemkundekring een flinke eigen ruimte krijgt. De werkgroep heeft zich, naast haar reguliere taak van systematisch bewerken van archiefbronnen, in het verleden tweemaal intensief georiënteerd op 'thematische informatie' uit de archieven nl. ter voorbereiding van een (bouw)historische studie over de Servatiuskerk en ter completering van een landschaps- en veldnamenstudie. Beide staan vermeld in het domein 'publicaties'. Het archief Schijndel is ondergebracht bij het Streekarchief Langs Aa & Dommel, alhoewel dat binnen niet al te lange tijd via een fusie zal opgaan in het rijksarchief van Noord Brabant. Het betreft het oud archief 1530-1811 alsmede het nieuw archief 1811-1930, 1930-1960 en recent is ook de periode 1960-1990 overgedragen. Het rijke  parochie-archief Schijndel heeft altijd berust bij de Servatiusparochie, pastorie centrum, maar is inmiddels ook overgedragen. Van het archiefgedeelte 1530-1811 is helaas nog geen digitale versie beschikbaar!

De heemkundekring heeft ook een eigen historisch tijdschrift, waarin de resultaten van archiefonderzoek worden gepubliceerd. Het heet 'Rond die Cluse' en verschijnt driemaal per jaar.   

Aan de archieven is nu ook het HEEMKAMERARCHIEF toegevoegd, zodat bezoekers, die vooral de lokale geschiedenis van Schijndel willen bestuderen, daar in de particuliere en andere collecties veel informatie aantreffen over allerlei historische onderwerpen. De bezoektijden van de heemkamer in cultureel centrum 't Spectrum [aan Steeg 9] zijn op dit moment: woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Er is dan altijd iemand aanwezig om bezoekers op weg te helpen.   

VARIA

historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Schepenenlijst Schijndel 1600-1700.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Archief van dokter H.Bolsius.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/sleutjesspook heembladversie.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/SCHIJNDELSE COURANT.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/OLV Gilde Schijndel.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel 5229.65.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel 5229. 66.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/glossarium schijndelse veldnamen.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/HUIZENBESTAND ANNO 1832 SCHIJNDEL.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie Van Berkel.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie Van der Zanden.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Fundatie Verhagen.1.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huisnummers 1881.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Chronologicon van de congregatie van de Zusters van Liefde.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Zusters van Liefde - overledenen 0001 tot 0438.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Zusters van Liefde - overledenen 0439 tot 0849.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Zusters van Liefde - overledenen 0850 tot 1052.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Zusters van Liefde - overledenen 1053 tot 1434.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0001 - 0100.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0101 - 0225.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0226 - 0360.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentetie Schijndel SCDOC 0361 - 0530.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0531 - 0690.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0691 - 0825.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0826 - 0995.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 0996 - 1068.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 1069 - 1131.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 1132 - 1174.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 1175.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 1176.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Documentatie Schijndel SCDOC 1177-1181.docx  
     
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/straatnamen schijndel 2.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/REGISTER VAN WEGEN EN VOETPADEN anno 1881.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huisnummerregister van de afdeling sociale zaken ongedateerd.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein..xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Beschadigde panden 1945.xls  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Collectie Ben Peters Kleine ordners a.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Projectstudie vanuit Almanak van Noord Brabant vanaf 1816.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Collectie Michels.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/gifmengster.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/JOURNAALBOEKEN VAN HET SCHIJNDELSE GASTHUIS.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/VERLEENDE en VERVALLEN TAPVERGUNNNINGEN.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huisnummerboek 1937-1941.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huisnummer register Servatiusparochie 1943.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huisnummer register 1967.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Register 5 Rijkspostspaarbank overgeschreven spaarbankboekjes 13-05-2018.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Register 5 Rijkspostspaarbank uitgegeven spaarbankboekjes 13-05-2018.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Register van aanvragen ter bekoming van verzekering in de onderlinge brandassurantie voor de leden van de Noordbrabantschen Christ.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Namen en adressen uit archief Harmonie Sint Cecilia te Schijndel 1880.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/De openbare lagere school van Wijbosch 15-10-2018.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Gesloopte gebouwen in Schijndel BHIC 5135.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Historie van de bouw van het City theater Schijndel Hoofdstraat 20-12-2017.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Bevolkingsverloop Schijndel.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/oorlogsmonumenten.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/OVERLIJDENSVERKLARINGEN 2.docx  
Register op ‘Het Schijndels landschap’ [2003]  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Inlichtingen omtrent de spelling en den oorsprong of de betekenis van den naam dezer gemeente en hare gehuchten en buurtschappen.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Register der Lidmaten van de Nederduits Hervormde Gemeente van Schijndel-P. Grootveldt 1740.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Verzamelde aantekeningen mbt Jan Heesters.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/grondaankopen1.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Bewerking van het Schijndels archief 1811.doc  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Huizenlijst c.a. Schijndel 1781.xls  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Lijst van verpachtingen van kerkbanken (in de St. Servatiuskerk) 1861-1872.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Schouwverbalen watermolens.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Stukken betreffende de statistiek van het armwezen 1910.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Aanschrijving tot bescherming van de tienden tegen onjuiste interpretatie van gelijkheid, vrijheid en broederschap 1795.pdf.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Bestek en voorwaarden tot het zesjarig onderhoud van toren, kerk en koor van de parochiekerk in Schijndel 1791.pdf.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Betaling bijentiende door de bijenhouders 1784 en informatie over het schieten van wolven - kopie.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Document over de BODEM VAN ELDE.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Extract uijt het register der resolutien van de municipaliteit van Schijndel.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Liber censuum vicariae de Schijndel 1590.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Onderhoud kerk en kerktoren 1778.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Opgave van de opbrengst van tienden t.b.v. collaterale successie 1793.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Schade aan granen en hop door de zware hagelslag van 3 augustus 1783.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/BHIC toegang 5135, inv. 1495 - notities uit oude ordonnantieboeken.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/BHIC Toegang 5229, inv. 109 Foute lijst der tienden over het jaar en oogst 1775.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/BHIC Toegang 5229, inv. 109 Opgave van schade t.g.v. een zware hagelslag.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Kopie van de tiendkaart incl. toelichting.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Lijsten van hopkuilen in 't Lieseind, in de 12e klamp genaamd Grevekeur, de Oliemolen en de Weikanpen en de Beemd ca 1775.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Vakbondsleden.xlsx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Verslagen over de armenzorg te Schijndel 1906-1914.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Openbare verkoop van hout en heiplaggen 1851 en 1881.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Openbare verpachting der gemeentewaag en gunning aan Antonie Knicknie.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar verborgen werkloosheid en beroepskeuzevoorlichting in de gemeente Schijndel - kopie.docx  
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Statistiche gegevens omtrent de naleving van de arbeidswet in de gemeente Schijndel 1903.docx  

OMNUMMERINGSTABEL

Veel informatie uit het oud administratief van Schijndel lijkt verbrand tijdens de Tweede Wereldoorlog met name in 1944 toen een Duitser een granaat wierp in het archiefdepot van het oude gemeentehuis in de Hoofdstraat, gebouwd in 1791, wat ook grotendeels in vlammen is opgegaan. Daardoor is met name het achterhalen van de historie van het huizenbestand van Schijndel bijzonder moeilijk. Elke archiefvondst met dat soort informatie is daarom van groot belang. Zo vond Jo van der Aa, lid van de historische werkgroep van HKK Schijndel, een omnummeringslijst van de oude wijknummers naar de nieuwe adressering van panden uit 1954.

historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Vernummering woningen 15-08-1954.xlt  

HEEMKAMERARCHIEF 

Onderzoekers die met hun onderzoek in Schijndel belanden doen er goed aan om eerst even te kijken wat ons heemkamerarchief van HKK Schijndel te bieden heeft. Daartoe zijn er diverse mogelijkheden nl.

  • allereerst het raadplegen van de digitale inventaris een word-document waarin via CTRL-F op trefwoord gezocht kan worden zodat men een verwijzing krijgt naar de juiste archiefdoos en in welke kast op welke plank die zich bevindt

     
  • het archief bekend onder de naam Collectie Ben Peters is nog gedetailleerder toegankelijk gemaakt door een groep vrijwilligers en is ondergebracht in een document [database omgezet in excel] BE-PE waarin men allereerst inzage krijgt in de hoofdrubrieken van A tot Z en vervolgens kan men binnen die hoofdrubriek nog verder zoeken op bepaalde krantenartikelen etc.
     
  • wil men weten welke boeken er in onze heembibliotheek staat in de kasten 15, 16 en 17 dan is ook hiervoor een acces-bestand raadpleegbaar

De bestanden zijn hieronder opgenomen. Succes met het onderzoek!

Overzicht krantenartikelen

Een bijzondere historische bron zijn de vele kranten die destijds zijn uitgebracht met een enorme variatie aan berichten. Door op trefwoord ‘SCHIJNDEL te zoeken kun je al die informatie binnenhalen en krijg je een prachtig stuk recente geschiedenis voorgeschoteld. Door de technische omzetting komt de spelling er niet altijd optimaal uit, maat als je daar eenmaal aan gewend bent werkt het niet direct storend meer op het nalezen van de berichten. Vanwege bescherming van de privacy bestaat er een vuistregel t.a.v. de vermelding van personen waarop een openbaarheidsclausule is ingebouwd en dient men een tijdvak van 75 jaren in acht te nemen, vandaar dat we kranten van na 1945 voorlopig nog niet mogen publiceren op een website die de hele wereld over gaat.

Hieronder een lijst met krantenartikelen m.b.t. Schijndel in de periode 1618 tot 1945.

KB - Koninklijke Bibliotheek
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1618-1799 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1800-1849 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1850-1900 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1901-1910 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1911-1920 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1921-1925 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1926-1930 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1931-1935 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1936-1940 versie 02.docx
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1940-1945 versie 02.docx
   
BHIC - Brabants Historisch Informatie Centrum
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel uit BHIC.docx 1853-1945
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/Overzicht krantenartikelen Schijndel 1901-1930.docx

  

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits