start ] omhoog ] collectie Prinsen ] collectie Van Bokhoven ] nieuw archief ] notarissen ] ongeďnventariseerd ] [ oud archief ] oude cijnsboeken ] parochie archief / hervormde gemeente ]

omhoog ]

 

OUD ARCHIEF SCHIJNDEL ca. 1530-1811

Om de publicatie 'het Schijndels landschap' te kunnen realiseren is voor de veldnamen- of perceelsnamenregistratie zowat het hele oud-archief doorlopen. De bewerking had in wezen niet direct een genealogisch karakter. Het ging ons om toponymische notities. Vandaar dat de neerslag van dit onderzoek niet in de website is opgenomen. Wie het boek [330 pag.]  aanschaft heeft naast  20 minuutplans op A2-formaat, ingekleurd naar bodemgebruik 1832, enige aanvullende databases en een volledige 'wetenschappelijke' versie van onze veldnamenstudie in bezit. De publicatie boek+kaartenset is bij de Schijndelse boekhandel te koop voor 40 Euro. Ook in het kader van de publicatie van het(bouw) historisch onderzoek naar de Servatiuskerk van Schijndel is frequent gebruik gemaakt van de oude archieven tussen 1530-1811. Al die notities staan helemaal in het perspectief van dit onderzoek, maar zijn van dien aard dat met name genealogen er misschien toch wel weer details kunnen uithalen voor hun familie-onderzoek. Het boek over de Servatiuskerk is in 2000 uitgegeven. Dat is de reden dat ik het onderzoeksmateriaal toch maar in deze website heb opgenomen.

Onder de rubriek 'genealogie' zijn een aantal bestanden opgenomen die puur genealogisch van aard zijn en zeer nuttig voor stamboomonderzoekers die met Schijndelse families  te maken hebben. Het is dus altijd verstandig een link te leggen vanuit het oud archief naar de rubriek GENEALOGIE.

Tiendarchief Leuven

In 1545 heeft de Theologische Faculteit van Leuven het personaatschap gekregen van Schijndel en daarmee de grote tienden, het onderhoud van de Servatiuskerk en klokken en het benoemingsrecht van de pastoors, hetgeen bekrachtigd is door een pauselijke bulle. In het boek over de Servatiuskerk [uitgave 2000 - zie onder: publicaties] zijn hierover de nodige historische achtergronden te lezen. Het bewaard gebleven TIENDARCHIEF van Leuven is grotendeels bewaard gebleven en heeft een bijzondere historische betekenis. In onderstaande bestanden is een deel van dit archief nader uitgewerkt. Bovendien is in de collectie Prinsen veen terug te vinden uit dit tiendarchief.. 

Zie ook:

Schepenbankarchief

Cijnsregisters

Tiendarchief Leuven

Oud_archief_Schijndel/RS.001.doc

Oud_archief_Schijndel/HAH.127.doc

Tiendarchief_Leuven/CHARTERS.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.002.doc

Oud_archief_Schijndel/HAH.128.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.000.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.003.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/CIJNSREGISTERS HELMOND mbt SCHIJNDEL.docx (HAH 334)

Tiendarchief_Leuven/LEU.001.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.004.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.008.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.005.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.011.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.006.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.012.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.007.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.013.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.008.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.014.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.009.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.015.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.010.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.016.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.011.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.017.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.012.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.018.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.019.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.041.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.020.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.022.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.046.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.023.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.047.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.024.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.048.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.026.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.049.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.027.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.050.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.028.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.051.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.029.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.052.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.030.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.053.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.031.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.054.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.032.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.055.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.033.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.056.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.034.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.057.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.035.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.058.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.036.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.059.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.038.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.060.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.039.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.061.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.040.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.062.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.041.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.063.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.068.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.064.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.114.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.065.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.129.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.066.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.138.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.067.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.211.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.068.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.221.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.069.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.230.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.070.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.451.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.071.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.488.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.502.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.073.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.503.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.074.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.504.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.075.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.505.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.076.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.510.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.077.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.511.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.078.doc

Tiendarchief_Leuven/LEU.625.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.079.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.080.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.081.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.082.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.083.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.084.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.085.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.086.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.087.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.088.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.089.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.090.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.091.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.107.doc

               
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 5122-114.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 5122-116.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 5122-117 Toos vd Berg v Sambeek.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 120.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 121.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 126.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/ORA Schijndel 127.docx            
               

Oud_archief_Schijndel/RS.131.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.133.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.134.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.135.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.136.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.137.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.138.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.139.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.140.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.176.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.177.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.178.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.202.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.211.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.212.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.213.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.214.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.215.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.216.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.217.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.218.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.219.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.230.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.231.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.232.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.233.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.234.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.235.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.236.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.237.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.238.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.239.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.349.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.350.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.351.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.352.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.353.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.356.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.357.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.358.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.383.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.384.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.385.doc

Oud_archief_Schijndel/RS.386.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.087.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.229.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.230.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.231.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.232.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.233.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.234.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.235.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.236.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.349.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.383.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.384.doc

Oud_archief_Schijndel/SBS.385.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-112.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-113.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-119.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-122.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-123.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-124.docx            
historisch_onderzoek/Schijndel_varia/ORA Schijndel 5122-125.docx            
               

Gescande bronnen van het BHIC

Oud archief Schijndel > Schepenbank

Nu alle 168 archiefdocumenten van de schepenbank van Schijndel over de periode 1530-1811 zijn ingescand en gemakkelijker toegankelijk zijn geworden is er meteen een koppeling te maken naar de protocollen en andere archiefbescheiden die in het verleden al globaal bewerkt zijn en op mijn website zijn ingelezen. Die zijn voor alle onderzoekers inmiddels een stuk beter bereikbaar genaakt en geven de mogelijkheid naar de originele bron te gaan, Dat kan nu dus de scan zelf zijn!

Vanaf 2015 begin ik systematisch de nog niet bewerkte bronnen aan te pakken en beperk mezelf daarbij tot het systeemnummer zoals bij de ‘gescande bronnen’ staat aangegeven, datering, het type akte, alle namen en alle toponiemen [vetgedrukt] in de logische volgorde van de akte zelf zodat die zich gemakkelijker laat lezen en je hebt het originele stuk direct bij de hand via de scan door het betreffende register in te zien; de elementen die ik er uit heb gehaald zijn sowieso een krachtige ondersteuning bij het ‘ontsleutelen’ van de archiefteksten; daarin treft men ook ‘bijzondere vermeldingen’ [vet+cursief] en alle buitenechtelijke kinderen zijn gemarkeerd [vet + onderstreept] – wie een indruk wil hebben van het  handschrift uit die dagen moet eens kijken in protocol 50 scannr. 185 en 186 naar een bijna volledige transcriptie van een akte van scheiding en deling, die met opzet is gemaakt om de onderzoeker rechtstreeks kennis te laten maken met het ‘ontsleutelen van dit soort teksten’.

Zie het maar als een ‘oefenstuk’!

De reeds integraal bewerkte bronnen……: zie website onder ‘genealogie’ en ‘oud archief’ [schepenbankarchief]

Periode 1500-1600 [onder archieven Schijndel – oud archief]

 • 5122    inv.nr.41         protocol 1530-1534

 • 5122    inv.nr.42         protocol 1534-1539

 • 5122    inv.nr.43         protocol 1540-1547

 • 5122    inv.nr.44         protocol 1547-1551

 • 5122    inv.nr.45         protocol 1552-1555

 • 5122    inv.nr.46         protocol 1556-1558

PERIODE 1600-1700

 • 5122    inv.nr.142       protocol 1685-1690

 • 5122    inv.nr.143       protocol 1690-1696

 • 5122    inv.nr.144       protocol 1696-1700

 • 5122    inv.nt.145       protocol 1699-1701

PERIODE 1700-1800

 • 5122    inv.nr.146       protocol 1701-1705

 • 5122    inv.nr.147       protocol 1705-1708

 • 5122    inv.nr.148       protocol 1708-1712

 • 5122    inv.nr.149       protocol 1712-1717

 • 5122    inv.nr.150       protocol 1717-1722

 • 5122    inv.nr.151       protocol 1722-1725

 • 5122    inv.nr.152       protocol 1726-1731

 • 5122    inv.nr.153       protocol 1731-1734

 • 5122    inv.nr.154       protocol 1734-1741

 • 5122    inv.nr.155       protocol 1741-1744

 • 5122    inv.nr.156       protocol 1744-1746

 • 5122    inv.nr.157       protocol 1746-1749

 • 5122    inv.nr.158       protocol 1749-1751

 • 5122    inv.nr.159       protocol 1751-1753

 • 5122    inv.nr.160       protocol 1753-1755

 • 5122    inv.nr.161       protocol 1755-1757

 • 5122    inv.nr.162       protocol 1757-1760

 • 5122    inv.nr.163       protocol 1760-1762

 • 5122    inv.nr.164       protocol 1762-1765

 • 5122    inv.nr.165       protocol 1765-1768

 • 5122    inv.nr.166       protocol 1768-1771

 • 5122    inv.nr.167       protocol 1771-1774

 • 5122    inv.nr.168       protocol 1774-1776

 • 5122    inv.nr.169       protocol 1776-1779

 • 5122    inv.nr.170       protocol 1779-1781

 • 5122    inv.nr.171       protocol 1781-1782

 • 5122    inv.nr.172       protocol 1782-1784

 • 5122    inv.nr.173       protocol 1784-1786

 • 5122    inv.nr.174       protocol 1786-1788

 • 5122    inv.nr.175       protocol 1788-1789

 • 5122    inv.nr.176       protocol 1789-1790

 • 5122    inv.nr.177       protocol 1790-1793

 • 5122    inv.nr.178       protocol 1793-1795

 • 5122    inv.nr.179       protocol 1795-1797

 • 5122    inv.nr.180       protocol 1797-1799

 • 5122    inv.nr.181       protocol 1799-1801

PERIODE 1800-1900

 • 5122    inv.nr.182       protocol 1802-1804

 • 5122    inv.nr.183       protocol 1804-1806

 • 5122    inv.nr.184       protocol 1807-1808

 5122    inv.nr.41         protocol 1530-1534 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.041.doc
5122    inv.nr.42         protocol 1534-1539 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.042.doc
5122    inv.nr.43         protocol 1540-1547 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.043.doc
5122    inv.nr.44         protocol 1547-1551 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.044.doc
5122    inv.nr.45         protocol 1552-1555 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.045.doc
5122    inv.nr.46         protocol 1556-1558 historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/protocol.046.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.47 [1561-1563].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.48 [1563-1564].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.49 [1564-1566].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.50 [1564-1569].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.51 [1568-1573].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.52 [1570-1575].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.53 [1574-1576].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.54 [1577-1581].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.55 [1582-1584].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.56 [1589-1592].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.57 [1592-1594].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.58 [1595-1597.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.59 [1597-1600].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.60 [1600-1605].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.61 [1605-1612].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.62 [1611-1612].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.63 [1612-1615].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.64 [1615-1619].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.65 [1620-1623].doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/BHIC 5122 inv.nr.66 [1623-1626].doc

Specifieke uitwerkingen

historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/Opvallende notities uit de Schijndelse protocollen.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/Registers op schepenprotocol Schijndel 131-141.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief_scans/Registers op schepenprotocol Schijndel 142-184.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/Registers op schepenprotocol Schijndel 142-184.doc
historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/Schijndelse schepenprotocollen.doc
   
   
   

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits