start ] omhoog ] [ algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]

omhoog ] audienciersrekeningen ] cartularia ] rekenkamer ] remissieboeken ] schoutsrekeningen ] vonnisboeken ]

 

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL

Het betreft bestanden die in Brussel zijn verfilmd op microfiches en thans berusten op het rijksarchief in 's-Hertogenbosch. Ze zijn daar nu bekend onder de zgn. schaduwarchieven met toegangsnummer 1107 gevolgd door hun resp. inventarisnummers. Het vervelende van deze microfiche-bestanden is, dat er geen indexen op bestaan en daarom is het voor een onderzoeker veel te tijdrovend om ze te raadplegen. De laatste jaren heb ik een deel van mijn tijd besteed aan het indiceren van deze belangrijke bronnen. Het is practisch ondoenlijk alles te indiceren, vandaar dat ik me heb beperkt tot de plaatsen en personen uit Noord Brabant. Er zijn enerzijds tekstbestanden van gemaakt en anderzijds zijn alle namen nog in een Access-databestand opgenomen, zodat er nu een dubbele toegang op bestaat.    

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits