start ] omhoog ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] [ databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]

omhoog ]

 

DATABASES

Hieronder vindt u databases in Microsoft Access formaat. Om ruimte te besparen zijn deze databases gecomprimeerd tot zip-bestanden. 

Vonnisboeken Raad van Brabant Brussel (439kb)
zie ook: vonnisboeken

Schoutsrekeningen (680kb)
zie ook: schoutsrekeningen

historisch_onderzoek/databases/Rekenkamer Delen.zip (remissieboeken)

kwartier Peelland
Notarisprotocollen van den Heuvel 17-27
Huizenonderzoek Schijndel vanaf 1832
historisch_onderzoek/databases/Inventaris huizenbestand.xls
 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits