databases

welkom ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] [ databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]
omhoog ]

laatste update: 22-08-2019

DATABASES

Hieronder vindt u databases in Microsoft Access formaat. Om ruimte te besparen zijn deze databases gecomprimeerd tot zip-bestanden. 

Vonnisboeken Raad van Brabant Brussel (439kb)
zie ook: vonnisboeken

Schoutsrekeningen (680kb)
zie ook: schoutsrekeningen

historisch_onderzoek/databases/Rekenkamer Delen.zip (remissieboeken)

kwartier Peelland
Notarisprotocollen van den Heuvel 17-27
Huizenonderzoek Schijndel vanaf 1832
historisch_onderzoek/databases/Inventaris huizenbestand.xls
 

Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl