Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

welkom ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] [ Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]
omhoog ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis 's-Hertogenbosch ] classis Peelland en Kempenland ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Van Leefdael ] collectie Santvoort ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]

laatste update: 22-08-2019

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

De meeste door mij bewerkte archiefcollecties zijn aanwezig in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) op de Citadel te 's-Hertogenbosch. Op deze site zijn onderstaande publicaties opgenomen:

archief Esch
archief Schijndel
archief Veghel
archief Vught
belastingen & domeinen
classis 's-Hertogenbosch
classis Peelland en Kempenland
collectie aanwinsten
collectie Cuypers-van Velthoven
collectie Van Leefdael
collectie Santvoort
handschriftenverzameling
kwartier Peelland
kwartiersvergaderingen stad & meierij
leen en tolkamer
plakkaten
provinciaal genootschap
raad en rentmeester generaal
raad van Brabant
resoluties Raad van State
resoluties Staten Generaal
vredegerecht Sint-Oedenrode


Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl