start ] omhoog ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] [ Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]

omhoog ] archief Beurzenstichtingen ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis Peelland en Kempenland ] classis 's-Hertogenbosch ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Santvoort ] collectie Van Leefdael ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]

 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

De meeste door mij bewerkte archiefcollecties zijn aanwezig in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) op de Citadel te 's-Hertogenbosch. Op deze site zijn onderstaande publicaties opgenomen:

archief Beurzenstichtingen
archief Esch
archief Schijndel
archief Veghel
archief Vught
belastingen & domeinen
classis Peelland en Kempenland
classis 's-Hertogenbosch
collectie aanwinsten
collectie Cuypers-van Velthoven
collectie Santvoort
collectie Van Leefdael
handschriftenverzameling
kwartier Peelland
kwartiersvergaderingen stad & meierij
leen en tolkamer
plakkaten
provinciaal genootschap
raad en rentmeester generaal
raad van Brabant
resoluties Raad van State
resoluties Staten Generaal
vredegerecht Sint-Oedenrode

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits