start ] omhoog ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] [ historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]

omhoog ] archief Vlierden ]

 

HISTORISCH INFORMATIECENTRUM HELMOND

Sinds de reorganisatie in het archiefwezen is het streekarchivariaat Peelland opgegaan in het Historisch Informatiecentrum Helmond. Dat is momenteel een vestigingsplaats van de grotere regio Brabant Zuid-Oost. Dat betekent dat alle archieven van diverse Peelgemeenten, waaronder Vlierden, zijn overgebracht. Wie dus alle stukken, zowel de originele als de door ons bewerkte, over Vlierden wil inzien die in deze website staan vermeld, dient zich te vervoegen bij deze archiefdienst in Helmond.  Destijds heb ik in Helmond de schepenprotocollen tussen 1396-1500 bewerkt en toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. In 31 oranjekleurige ringbandjes zijn ze uitgeschreven. Later heeft het personeel van het toenmalige gemeente-archief ze laten digitaliseren. Het resultaat daarvan is hieronder opgenomen.    

historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-214.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-215.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-216.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-217.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-218.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-219.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-220.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-221.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-222.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-223.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-224.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-225.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-226.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-227.doc
historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-279.doc

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits