start ] genealogie ] [ historisch onderzoek ] toponymie ] publicaties ] chronologie ] sitemap ]

omhoog ] algemeen rijksarchief Brussel ] bisschoppelijk archief 's-Hertogenbosch ] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ] databases ] erfgoed 's-Hertogenbosch ] historisch informatiecentrum Helmond ] nationaal archief ]

 

Historisch onderzoek

Dit domein is veruit het grootste van de totale website. Het is het resultaat van 35 jaren archiefonderzoek in uiteenlopende bronnen, vaak ter voorbereiding van publicaties. Daarnaast heb ik me ook altijd gericht op systematische indexering en inventarisatie van bepaalde archiefbestanden.

Mijn voorkeur gaat uit naar de vroegste perioden, waar een grondige kennis van oud-schrift-lezen vereist is. 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits