belastingen & domeinen

welkom ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] [ belastingen & domeinen ] classis 's-Hertogenbosch ] classis Peelland en Kempenland ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Van Leefdael ] collectie Santvoort ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]
omhoog ]

laatste update: 22-08-2019

Belastingen & domeinen

Belasting en domeinen 1513-1828 [BHIC toegangangsnr.1]

Het betreft hier archiefstukken die afkomstig zijn van ontvangers der belastingen en rentmeester der domeinen. Het archief bevat een variatie aan documenten, maar is enigszins onvolledig, omdat ook nog van dit soort stukken worden aangetroffen verspreid over o.a. particuliere archieven. Er bevinden zich ook documenten tussen van rentmeesters van geestelijke goederen in de Meierij van ís-Hertogenbosch.

historisch_onderzoek/belastingen_en_domeinen/Archief ontvangers belastingen en domeinen.doc

Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl