start ] omhoog ] archief Beurzenstichtingen ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis Peelland en Kempenland ] classis 's-Hertogenbosch ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Santvoort ] collectie Van Leefdael ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] [ plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]

omhoog ]

 

PLAKKATENVERZAMELING Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

In het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te 'sBosch bevindt zich een archiefbestand met als titel 'collectie oude plakkaten'. Het toegangsnummer is 342. De gehele collectie bestaat uit 10 archiefdozen, waarvan de inhoud nooit nader is beschreven. Inmiddels heb ik deze archiefstukken bewerkt, omdat het zo'n waardevol materiaal is voor hen die historisch onderzoek doen. Omdat er geen documentnummering is gebruikt in het verleden, kon ik niets anders doen dan elk archiefstuk op datum inventariseren. Voor de bezoeker van deze website heb ik een tweedeling aangebracht nl. de centrale index op onderwerpen, geografische namen en persoonsnamen en daarna volgt de uitgewerkte teksteditie van de afzonderlijke stukken per doos.

 Allereerst een overzicht van de 10 archiefdozen en de bijbehorende jaartallen:

doos 1     1540-1683

doos 2     1684-1725

doos 3    1726-1745

doos 4    1746-1757

doos 5    1758-1775

doos 6    1776-1790

doos 7     1791-1795

doos 8     1796-1799

doos 9    1800-1884

doos 10  18de eeuw

 

Plakkaat 01

Plakkaat 02

Plakkaat 03

Plakkaat 04

Plakkaat 05

Plakkaat 06

Plakkaat 07

Plakkaat 08

Plakkaat 09

Plakkaat 10

  

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits