start ] omhoog ] archief Beurzenstichtingen ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis Peelland en Kempenland ] classis 's-Hertogenbosch ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Santvoort ] collectie Van Leefdael ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] [ vredegerecht Sint-Oedenrode ]

omhoog ]

 

VREDEGERECHT SINT-OEDENRODE

Inleiding op het begrip ‘vredegerecht’

In de periode 1811-1838 is de rechtspraak in Nederland grotendeels gebaseerd op de Franse wetgeving. Onderdeel daarvan vormden de vredegerechten, die gevestigd waren in elke hoofdplaats van een kanton. Het vredegerecht kende twee belangrijke functionarissen nl. de vrederechter zelf en zijn griffier. De vrederechter had nogal wat bevoegdheden zowel binnen de burgerlijke rechtspleging als op strafrechtelijk gebied, maar soms ook buitengerechtelijke activiteiten zoals bv. het ver- en ontzegelen van boedels, het voorzitten van de zgn. familieraad belast met het adviseren en/of benoemen van curators en voogden of andere zaken m.b.t. minderjarigen, het nummeren en waarmerken van minuutregisters van notarissen en deurwaarders, het bekrachtigen van getuigschriften van goed gedrag, het afgeven van akten van bekendheid, dit in het geval iemand in het huwelijk wilde treden die geen geboorteakte kon overleggen, het opmaken van akten waarbij een zoon van minstens 15 jaar door een ouder uit de ouderlijke macht werd ontslagen etc. Veel Schijndelse zaken werden afgehandeld door de vrederechter van Sint Oedenrode vandaar dat we deze genealogische bron als historische werkgroep van heemkundekring Schijndel hebben opgepakt om die nader uit te werken. De tekstbestanden zijn onder VSO [Vredegerecht Sint Oedenrode] in deze website opgenomen.

historisch_onderzoek/Vredegerecht_sint_oedenrode/VSO.1.doc
historisch_onderzoek/Vredegerecht_sint_oedenrode/VSO.2.doc
historisch_onderzoek/Vredegerecht_sint_oedenrode/VSO. 3.docx
   

 

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits