start ] omhoog ] artikelen ] [ boeken ] historische nieuwtjes ]

omhoog ]

 

BOEKEN

Een goed basisprincipe is om wat je vanuit archiefonderzoek noteert, ook zoveel mogelijk te publiceren, zodat het materiaal niet beperkt blijft tot je eigen studeer- of werkkamer. Dat is de reden waarom in de jaren '90 begonnen ben met bepaalde zaken nader uit te werken, meestal in samenwerking met anderen. Dat heeft geleid tot een aantal boeken, die in beperkte oplage zijn verschenen en waarmee velen al hun voordeel hebben kunnen  doen. 

boek.2.jpg (12273 bytes)

Henk Beijers, Drs. Geert-Jan van Bussel, m.m.v. Drs. Gerald van Berkel database

Veldnamen als historische bron - een handleiding voor methodisch onderzoek. Een uitgave van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening in de reeks "Werken met Brabantse bronnen" 's-Hertogenbosch 1991 144 pag. 

boek.4.jpg (18471 bytes)

Henk Beijers, Pieter Koolen

Vlierdens Verleden - Historische opstellen over de oude heerlijkheid en de zelfstandige gemeente. Een uitgave van de Sint Willibrordusparochie Vlierden en Heemkundekring H.N.Ouwerling. Vlierden 1996  368 pag. - UITVERKOCHT

Download het volledige tekstbestand (.doc)

boek.5.jpg (16324 bytes)

Henk Beijers, Geert-Jan van Bussel

Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput - Toponiemen in de cijnskring Helmond vóór 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief (incl. diskette). Helmond 1996  311 pag.

Download hier de volledige publicatie! (diverse Word-documenten)

Een exemplaar van deze publicatie is te bestellen bij Van Bussel Document Services (prijs 35,-) via info@vbds.nl
boek.3.jpg (12687 bytes)

Henk Beijers & Dick Zweers 

De Servatiuskerk te Schijndel - Verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief. Een uitgave van de gemeente Schijndel i.s.m. het parochiebestuur van de St.Servatiusparochie. Walburg Pers Zuphen 2000  176 pag.

boek.1.jpg (14415 bytes)

Henk Beijers

Huize Lidwina - De bewogen historie van een boeiend monument. Schijndel 2000  76 pag.

cover_schijndelslandschap.jpg (180117 bytes)

Henk Beijers [eindredactie]

Het Schijndelse landschap

mede-auteurs: Nico Arts, Ria Berkvens, Wim Cornelissen, Theo de Jong, Gerard van Kaathoven en Ben Peters 
kaartontwerp: Wil van de Ven en Carlos Opdenoordt

Het Schijndelse landschap - cultuurhistorische notities rond bodemarchief, landschapsontwikkelingen en historische perceelsnamen. 330 pagina's, 19 kadastrale minuutplans in kleur naar bodemgebruik van 1832 en een archeologische waardenkaart. CD-rom met de 'wetenschappelijke versie' van alle 2800 historische perceelsnamen in de dorpskern en het buitengebied van Schijndel. 

Download: naamselementen in het boek Het Schijndelse Landschap (.doc)

boek_jonkermarcusvangerwen.jpg (315295 bytes)

Henk Beijers

Jonker Marcus van Gerwen 1565-1645 - Kasteelheer te Sint Oedenrode en de laatste Spaanse kwartierschout van Peelland in de Tachtigjarige Oorlog, Vught 2005, 198 pag.

Notities vanuit het kwartiersarchief van Peelland (deel 1) 

nb: download hier het persoonsnamenregister en het plaatsnamenregister bij het boek.

Download hier de volledige publicatie! (Word-document, ca. 30mb)

Jubileumkrant Schijndel 700

 

Download hier de volledige publicatie (.pdf)

Alles heeft zijn tijd

Jubileumboek ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel (1836-2011) - 376 pag., full color, rijk geïllustreerd

Download hier de volledige publicatie (.pdf ca. 79 mb; binnenwerk zonder cover)

 

Sleutjesspook (2007; CD-ROM inclusief boekje)

Nieuwe tekst met aanvullingen op de basisinformatie van prior Welvaarts en zuster Teresa Rutten.

Schijndelse pastoors in historisch perspectief (2019)

i.s.m. mede-auteur Henk van den Brand.

Naslagwerk over alle Schijndelse pastoors vanaf 1304 tot aan 2012 m.b.t. Servatiuskerk (centrum), Servatiuskerk (Wijbosch), kerk Boschweg en kerk Hoevenbraak.

Medische zorg in Schijndel door de eeuwen heen (2021)

Auteursinformatie

Henk van den Brand

Henk van den Brand [Schijndel 1948] en woonachtig te Schijndel. Na de uloschool voor jongens St. Jozef te Schijndel doorlopen te hebben begon hij als ambtenaar bij de gemeente Schijndel en later in Den Dungen als gemeenteambtenaar en gemeentesecretaris. Actief op vrijwillige basis in diverse Schijndelse verenigingen en stichtingen. Sinds 2007 lid van de historische werkgroep en sinds 2012 redacteur van ons heemblad ‘Rond die Cluse’. Samen met collega Lex Kamp realiseerde hij in 2013 een boek over P.A. Verhagen, burgemeester van Schijndel en de man achter de fundatie Verhagen. Ook was hij in 2019 mede-auteur van het boek over de Schijndelse pastoors [1303-2012]

Marijn Ligtenberg

Marijn Ligtenberg [Schijndel 1949] en woonachtig te Schijndel. Na de uloschool voor jongens St. Jozef te Schijndel doorlopen te hebben is hij een studie aan de Schijndelse kweekschool begonnen, maar na zijn militaire dienst is hij als ambtenaar [volksgezondheid en welzijn] bij de gemeente Schijndel aan de slag gegaan. In 2012 kon hij met vervroegd pensioen gaan en in hetzelfde jaar sloot hij zich als archiefonderzoeker aan bij de historische werkgroep van onze heemkundekring. Hij heeft inmiddels zijn historische sporen al wel verdiend door heel hard te werken aan het project ‘Kantongerecht Veghel’ [1844-1932] en heeft daaruit alle Schijndelse akten zorgvuldig bewerkt. Al die stukken zijn terug te vinden op de website van Henk Beijers.

Henk Beijers

Henk Beijers [Tilburg 1938] en woonachtig te Vught, studeerde voor onderwijzer en werkte vanaf 1959-1999 op diverse standplaatsen in Brabant. Werd in 1972 benoemd tot directeur van RK Basisschool de Beemd thans EBC Icarus in Schijndel. Als amateurhistoricus schreef hij vele historische artikelen en columns in de Schijndelse kranten. Ontsloot veel archieven op het BHIC o.a. oude overheidsarchieven gericht op zeer gevarieerd historisch feitenmateriaal uit de steden en dorpen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Zijn ruim 10 historische publicaties staan op zijn eigen website. Hij is al 28 jaar coördinator van de historische werkgroep van HKK Schijndel en is sinds 2018 erelid van de kring.

 

Download hier de volledige publicatie (.pdf; 17mb; binnenwerk zonder cover)

Mijn memoires 1938-2023 (2023)
 
EEN KORTE INLEIDING

Terugkijkend op mijn levensgeschiedenis ontdekte ik op een bepaald moment hoe boeiend het groeiproces is geweest dat ik in al die levensjaren doormaakte en hoe ik uiteindelijk uitgroeide tot wat ik op latere leeftijd geworden ben. Je maakt immers tussen de wieg en het graf van alles mee. Het tekent je leven. Ik draag deze memoires op aan mijn broers Ton, Kees, Rene en zus Ank en natuurlijk aan Jan & Sandra en Puck Joes Roos mijn allerliefste kleinkinderen! Ik ben nu, mei 2023 ruim 84 en het kwam geheel onverwacht in mij op, om eens helemaal terug te kijken naar het begin van die jarenlange reis en er de bijzondere momenten en ervaringen van te gaan optekenen, zodat mijn dierbaren weten wat ik voor ’n leven geleefd heb. Je bouwt immers een enorm groot relatienetwerk op via je familie, je werk, je hobby’s en allerlei activiteiten. Ik wil degenen die na mij komen laten delen in die jarenlange zoektocht, een gevoel en een stil verlangen wat nog eens extra werd versterkt, omdat ik het altijd als een groot gemis heb gevoeld, dat ik van het leven van mijn eigen vader en moeder zo bar weinig weet. Ik heb ze daar ook nooit over bevraagd hoe zij in het leven hebben gestaan en wat ze zoal hebben doorgemaakt en beleefd. Wat ze voor idealen hebben gehad en hoe ze hun levensopdracht vorm hebben gegeven. Daarom ben ik extra gemotiveerd om die levensweg die ik zelf bewandeld heb kleur te geven in verhalen en beelden en door te laten schemeren wat voor mij in dit leven, dat grotendeels al achter me ligt, belangrijk was, zinvol bleek en leidde tot het levensgeluk zoals ik dat momenteel ervaar. Ondanks het feit dat ik een bewuste onderverdeling in hoofdstukjes maak, is het niet uitgesloten dat het af en toe een beetje de indruk wekt dat het ‘van de hak op de tak’ overkomt, maar dat ligt aan het feit dat jeugdherinneringen nogal eens fluctueren, want de ene herinnering roept vaak onmiddellijk een andere op. Vught, 19 september 2023 [85e verjaardag]

 

INHOUDOPGAVE

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits