start ] omhoog ] artikelen ] boeken ] [ historische nieuwtjes ]

omhoog ]

 

HISTORISCHE NIEUWTJES / OUD NIEUWS

Artikelen gepubliceerd in het Schijndels Weekblad

Naast heel veel andere artikelen [zie het overzicht onder de rubriek ‘publicaties’] met betrekking tot o.a. de Gouden Eeuw [6], de Servatiuskerk [8], het kloosterarchief van de Zusters van Schijndel [67], het Schijndels landschap [5] en vermelding t.g.v. bijzondere gebeurtenissen binnen Schijndel, is ook een serie verschenen onder de rubriek ‘historische nieuwtjes’; die worden hieronder nader beschreven.

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.01.doc

001 De Keulse Kar

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.02.doc

002 Pestziekte en pestheiligen, de heilige Rochus

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.03.doc

003 Aanwinsten heemarchief, akte burgerlijke stand, de klap op de vuurpijl

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.04.doc

004 Kerken en kapellen, gipsen beeldjes van Bolsius, rioleringsbuizen uit 1901

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.05.doc

005 Een spectaculaire ontvoering [Alida van Oisterwijk uit Schijndel], [plaatsen van wegwijzers anno 1904, de producten van Bolsius

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.06.doc

006 Geschiedenis als vertelvak, de secretaris bedreigd, heibel rond gemeentefunctionarissen [vorster Rijsterborg]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.07.doc

007 Nog eenmaal de beeldjes van Bolsius, de noodkerk uit 1838, een boeiende prent uit 1929 [Sint Servatiuskerk]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.08.doc

008 De schuurkerk opnieuw gesloten, smeekschrift van pastoor Ideleth, dorpsschool van Eerde

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.09.doc

009 Aartsbroederschap van de H.Familie, op bedevaart naar Handel

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.10.doc

010 De spijskokerij in de praktijk, de Schijndelse landweer, als de kat van honk is

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.11.doc

011 Een dodelijk slechtoffer, twee chirurgijns in actie, getuigenverklaringen in deze zaak, nog een dodelijk slachtoffer

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.12.doc

012 Een rare snuiter in dienst [1] (Gerbrands), staangeld en marktkramen, aanbesteding van de dorpspomp, een procesdossier dat er niet om liegt, een ten dele afgenomen legaat, een kar in beslag genomen

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.13.doc

013 Een rare snuiter in dienst [2], visitatie van een dood lichaam, een vergadering ten huize van Thomas Gebrands, zitdag in de Keulse Kar, uitgesloten van de avondmaaldienst

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.14.doc 014 Een rare snuiter in dienst [3], verandering van standplaats, nog meer slachtoffers, soldaten op de Slender
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.15.doc

015 Een folkloristische herinnering, het schoolreglement van 1655, een karakteristiek schoolfeest [Thomasviering], enkele lokale excessen in beeld

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.16.doc

016 Delicten en ontsporingen, weer een dodelijk slachtoffer, getuigenverklaringen van ingezetenen

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.17.doc

017 De Meierij menigmaal slagveld, conflicten tussen Geldersen en Brabanders, inkrimping van het huizenbestand [15e eeuw], zware oorlogscontributies, taak van de heemkundekring

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.18.doc

018 Inrichting van de heemkamer, de nalatenschap van ‘ons Jet’[Geerkens], Silvester Ideleth schuurkerkpastoor, zijn inboedel wordt geveild, kapelaan Van Kessel

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.19.doc

019 Hopcultuur in Schijndel, afbraak van de schuurkerk, twee interessante inboedels [Buesen en Bernouly/Bernuly]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.20.doc

020 Inval van de Fransen, generaals en legeroversten

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.21.doc

021 Cipier in tucht- en werkhuis, de oude omgeving van de Kluis

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.22.doc

022 Het wapen van Schijndel, H.Servatius als patroon, familie van der Leck, de eikenboom

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.23.doc

023 De schuurkerkperiode, een historische ontdekking

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.24.doc

024 Burgemeester in jubileumkrant [Hulshof], twee onbekende fotootjes

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.25.doc

025 Getuigenverklaringen:, wie was zijn moeder, details over een jong paard, oneerlijk verdeeld

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.26.doc

026 Getuigenverklaringen: de kleermaker aan het werk, verklaring van een oud-burgemeester, de waarheid komt uit de mouw

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.27.doc

027 Getuigenverklaringen: fraude in de hophandel, de hopmeester wordt gehoord, gesteggel over een sloot

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.28.doc

028 Getuigenverklaringen: de vogel was gevlogen, twee jonge paarden in opspraak, oenigheid over de huurprijs

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.29.doc

029 Getuigenverklaringen: twee gekochte paarden, een gezonken schip met hop

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.30.doc

030 Getuigenverklaringen: schelmen en dieven in Schijndel, verdwenen meubels en huisraad

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.31.doc

031 Getuigenverklaringen: een Rooise akker in het geding, een sloot die er niet was

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.32.doc 032 Getuigenverklaringen: paardenhandel van alle tijden, ruziënde familieleden
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.33.doc 033 Getuigenverklaringen: agrarisch Schijndel, hoe later op de avond….
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.34.doc 034 Getuigenverklaringen: de landmeter aan het werk, een weduwe haar huis uit gezet, paarden zijn een geliefd onderwerp
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.35.doc

035 Getuigenverklaringen: tiendenaars op bezoek, bewijs van geboorte en goed gedrag

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.36.doc

036 Getuigenverklaringen: een vader wordt gemachtigd, een geraffineerde achtervolging

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.37.doc 037 Getuigenverklaringen: voorval van Schijndel-kermis, beveiligingsagenten in actie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.38.doc 038 Een fraudegeval ontrafeld, een turfsteker en scheper op de vuist
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.39.doc

039 De laatste sacramenten voor Marijke vrouw van Daniel Claes Daniels

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.40.doc

040 Chirurgijns en medicine doctoren

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.41.doc 041 Boerenknecht zwaar gewond, dronkaard de laan uit gestuurd
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.42.doc 042 Franse troepen op de Molenheide, zeeheld Jan van Amstel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.43.doc 043 Op zoek naar een Schijndels kasteeltje [bij Nonnenbos]
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.44.doc 044 Een kordate schepen in actie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.45.doc

045 Een fervente kwartierschout

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.46.doc

046 De irritatie van de zoon van de Schijndelse schout

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47a.doc 047 [a] Brute moord in Wijbosch, signalement van de dader, geestelijke bijstand
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47b.doc 047 [b] Rattenkruit in de aanbieding, een nieuwe snuifdoos, de fatale dag
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47c.doc 047 [c] De brutale Judaskus, rumoer van dronken jongelui, drie chirurgijns aan ’t woord
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47d.doc 047 [d] Driessen als paardenhandelaar, decreet tot arrestatie, de detentieperiode
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.48.doc 048 Intimidatie of een ordinaire streek…..
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.49.doc 049 Betrapt door de predikant
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.50.doc 050 Dreigementen en scheldwoorden
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.51.doc 051 Irritatie vanwege een huilend kind, Gerbrands maakt het al te bont
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.52.doc 052 Doortrapte booswichten
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.53.doc 053 Een onuitstaanbaar heerschap
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.54.doc 054 de locatie van het voorval, gauwdieven op rooftocht
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.55.doc 055 Dubieuze rol van predikant Grootveld, een turbulente avondmaalsviering
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.56.doc

056 Arrestanten in de raadkamer, een pintje te veel op Vastenavond

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.57.doc 057 Brutaliteit ten top, teerdag van het gilde
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.58.doc

058 Een overspelige wachtmeester, gewonden in de Schijndelse hospitaaltjes

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.59.doc

059 Een mysterieuze verdwijning, ontevreden touwslagers

publicaties/historische_nieuwtjes/historische Nieuwtjes.60.doc 060 Een predikant over Schijndel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.61.doc 061 Appartementencomplex ‘Vicaris’, achtergrond van de keuze ‘Vicaris’
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.62.doc 062 Een uniek project bijna voltooid, hoeven van Bossche kloosters, de originele krantenberichten uit 1727 [Nonnenbossche Hoeve]
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.63.doc 063 Verbrand in 1944 [deel van het archief van Schijndel], een illustratieve momentopname, zakelijke informatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.64.doc

064 Rechtspraak over Schijndelaren, militaire rechtspraak een chapiter apart, militaire dienst van Andries [Antony Verhagen[

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.65.doc 065 Weer een deserteur gesignaleerd, desertie is strafbaar, andere gepleegde delicten
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.66.doc

066 De krijgsmacht onder koning Willem I, een dronken duo in het cachot, zijn verhoor veroordeling en straf [Johannes van Nisselrooij]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.67.doc 067 Een miserabele tijd, de schrik van muitende soldaten, Maurits belegert ’s-Hertogenbosch
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.68.doc

068 Een brute overval, bar winterweer [1570]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.69.doc 069 De Gele Rijders, een militaire belhamel, de finale veroordeling
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.70.doc 070 Militieregisters verdwenen, Schijndelaar op water en brood, het uitgebreide verhoor, het uiteindelijke vonnis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.71.doc 071 Deserteur valt in herhaling [Francis van Heertum], de marechaussee in actie, een onverwacht stevig vonnis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.72.doc 072 Een logistieke operatie anno 1744, generaliteitsboden snel op stap, bezorgdheid bij stadhouder Otto Juijn, route via Schijndel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.73.doc 073 Attentiesteen Villa Colorito, bouwgeschiedenis en kenmerkende aspecten, granaatweken en de periode daarna
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.74.doc 074 Attentiesteen de Zwaan, vermoedelijke ouderdom, enige opvallende gebeurtenissen, oorlogsschade en wederopbouw
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.75.doc

075 Attentiesteen het Weeshuis, statig 19e-eeuws herenhuis, opvang van weeskinderen, andere bestemmingen van het huis

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.76.doc

076 Attentiesteen het Oude Raadhuis, van raadkamer tot raadhuis, bouw van een nieuw raadhuis, uitbreiding van het gebouw in 1914

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.77.doc 077 Attentiesteen de Hoge Jood, het exterieur van het pand, de Schijndelse Joodse gemeente
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.78.doc 078 de stukken uit het Veghelse kantongerecht, een eenvoudige analyse
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.79.doc 079 Attentiesteen het Patronaatsgebouw, een verborgen kokertje, bouw functie en sloop
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.80.doc 080 Schijndel in de 16e eeuw [bewerking oud-archief], oproep aan alle Schijndelaren
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.81.doc 81 Het domineeshuis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.82.doc 82 De genezing van drie Schijndelaren
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.83.doc 83 Nog meer wonderbaarlijke genezingen
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.84.doc 84 Spoorplaat in kleur
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische nieuwtjes.85.doc 85 Begrafenisritueel anno 1716
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.86.doc 86 Herberg bezoek liep slecht af; een biddende inwoonster
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.87.doc HN 87 27 mei 2016
Herbergbezoek liep slecht af, een biddende inwoonster, bonje bij het St.Catharinagilde
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische nieuwtjes.88.doc HB 88 17 juni 2016
Een brute overval, geroutineerde gauwdieven, verdergaande intimidatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.89.doc HN 89 29 september 2016
De dienstmaagd van de predikant, de aap uit de mouw
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.90.doc HN 90 20 oktober 2016
Slotheer van Seldensate in het nieuws, onverwachte arrestatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.91.doc HN 91 17 november 2016
De Boxtelse secretaris, een lekker glaasje wijn, het oordeel van derden
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.92.doc

Historische Nieuwtjes nr.92 Gerbrands de smiecht in SW 16.2.2017

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.93.doc Historische Nieuwtjes nr.93 Johannis alias d’n Buijl in SW 13.4.2017
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.94.doc

Historische Nieuwtjes nr.94 Schelmen op dievenpad n SW 20.4.2017

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.95.doc

Historische Nieuwtjes nr.95 Een gezelschap in de herberg in SW 4.5.2017

     
     
     

Artikelen gepubliceerd in De Mooi Schijndel Krant

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [.....].doc
Introductie op de rubriek 'Oud Nieuws'
publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [1].doc

Boeiend verleden - in column Oud Nieuws in DeMooiSchijndelKrant [DMSK] 7.6.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [2].doc

Teerdag loopt uit de hand - in column Oud Nieuws in DMSK 14.6.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [3].doc Heibel in de tent – in column Oud Nieuws in DMSK 28.6.2017
publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [4].doc

In ondertrouw bij de predikant – in column Oud Nieuws in DMSK 5.7.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [5].doc

Ons Heilig Hartbeeld –in column Oud Nieuws in DMSK 12.7.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [6].doc

Een verrassende scheiding en wending – in column Oud Nieuws in DMSK 19.7.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [7].doc

Een overleden vorster van Schijndel – in column Oud Nieuws in DMSK 26.7.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [8].doc

Fatale ongelukken – in column Oud Nieuws in DMSK 30.8.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [9].doc

Internering en ontbering [1] – in column Oud Nieuws in DMSK 5.9.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [10].doc

Internering en ontbering [2] – in column Oud Nieuws in DMSK 12.9.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [11].doc

Internering en ontbering [3] – in column Oud Nieuws in DMSK 19.9.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [12].doc

Internering en ontbering [4] – in column Oud Nieuws in DMSK 3.10.2017

publicaties/DMSK oud nieuws/Oud Nieuws [13].doc

Internering en ontbering [5] – in column Oud Nieuws in DMSK 24.10.2017

     
     

Artikelen voor de website (verhalen) en nieuwsbrief van BHIC

[nog niet beschikbaar]

Menigte grijpt zelf hardhandig in bij huiselijk geweld in Nieuwsbrief van het BHIC 21.4.2017

publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Een verrassende straf anno 1633.doc

Verrassende straf: levenslang bidden voor de ziel van Amijs in: Nieuwsbrief van het BHIC 28.8.2017

publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Een strijdlustige dame.doc

Leendse weduwe blijkt strijdlustige dame in: Verhalenserie van het BHIC dd. 5.10.2017

publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Tuchthuis voor een dronkaard.doc

Tuchthuis voor een dronkaard in: Verhalenserie van het BHIC dd. 25.10 2017

publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Een Bossche organist en klokkenist.doc

Consequentie van een nieuwe relatie in: Verhalenserie van het BHIC dd. 3.11.2017

publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Verbazing bij de pastoor van Geffen.doc Verbazing bij de pastoor van Geffen
publicaties/Nieuwsbrief_BHIC/Priester in overtreding.doc Priester in overtreding

 

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits