Start ] genealogie ] historisch onderzoek ] [ toponymie ] publicaties ] chronologie ] sitemap ]

Omhoog ] nederzettingsnamen ] minuutplans Schijndel ] minuutplans Vught en Cromvoirt ] omgevingsnamen ] perceelsnamen ]

 

Toponymie

De toponymie is de wetenschap die zich concentreert op nederzettings-, omgevings- en perceelsnamen in hun historische context en betekenisverklaringen. In Brabant en bij onze zuiderburen zijn al aardig wat toponymische studies uitgebracht volgens het model van de 'Leuvense school'. Wie interesse heeft om een lokale perceelsnamenstudie met bijbehorend methodisch archiefonderzoek te realiseren, verwijs ik graag naar een publicatie uit 1991 getiteld 'Veldnamen als historische bron' , een uitgave van de BRG te 'sBosch onder de serie 'Werken met Brabantse bronnen I'. De studie is geschreven door ondergetekende in samenwerking met Drs. Geert Jan van Bussel. Voor heemkundekringen een ideale basis om in groepsverband te werken aan een dergelijke studie van de eigen plaats! 

Op deze website zijn veel toponiemen van Brabantse dorpen binnen de Meierij van 's-Hertogenbosch  te vinden bij de afzonderlijke archiefbestanden [zie de betreffende indexen] met name de bestanden van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen en stukken behorende tot het archief van de Leen- en Tolkamer.

VELDNAMEN SCHIJNDEL

Bij het boek 'Het Schijndels landschap' is een glossarium samengesteld van 2800 historische perceelsnamen. Het resultaat hiervan vindt u in het onderstaande bestand.

Kaarten veldnamen Schijndel (sectie A-B-C-D-E; 1832 met veldnamen):

SECTIE A SECTIE B SECTIE C
SECTIE D SECTIE E

VELDNAMEN VEGHEL

VELDNAMEN VUGHT & CROMVOIRT

Momenteel ben ik bezig met een veldnamenonderzoek betreffende de historische perceelsnamen uit Vught & Cromvoirt. Dit is een meerjarenproject. Voorlopig is het nog een 'ruwe database' waarin de gegevens staan opgeslagen. De bedoeling is dat daar t.z.t. een glossarium van gemaakt wordt zo gauw het project is afgerond [vermoedelijk pas 2012]. Bovendien zijn ten behoeve van dit onderzoek de minuutplans van 1832 ingekleurd naar bodemgebruik en afdrukken hiervan zijn in onderstaand archiefoverzicht meegenomen. 

  

 

 Henk Beijers Archiefcollectie